December 6, 2017     Florin Dumitrescu

Se poate nota in cartea funciara dreptul de proprietate sau un alt drept, in lipsa actelor de proprietate?

La cererea persoanelor interesate, se va putea nota posesia in baza unei documentatii cadastrale, insotita de:

certificatul eliberat de primaria in a carei raza teritoriala este situat imobilul, din care sa rezulte ca: posesorul este cunoscut ca detine imobilul sub nume de proprietar; imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost inscris in evidente ca fiind in domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

declaratia pe propria raspundere a posesorului, data in forma autentica, prin care acesta declara ca: poseda imobilul sub nume de proprietar; este sau nu casatorit (in cazul in care este casatorit, va preciza si regimul matrimonial; nu a instrainat sau grevat imobilul; imobilul nu a fost scos din circuitul juridic; imobilul nu face obiectul vreunui litigiu; imobilul este detinut sau nu pe cote-parti; in cazul in care imobilul este detinut pe cote-parti, toti posesorii vor declara intinderea cotelor; inscrisul doveditor al posesiei provine de la partile semnatare ale acestuia; in cazul in care nu exista inscris doveditor, va declara ca nu detine si nu are cunostinta de existenta unui astfel de inscris;

Citește mai mult >

July 9, 2017     Florin Dumitrescu

Cum pot dobandi persoanele juridice straine dreptul de proprietate asupra terenurilor extravilane?

Incepand cu data de 01.01.2014  societatile comerciale straine si cetatenii straini membri ai Uniunii Europene si  ai Spatiului economic european (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) vor putea  dobandi si terenuri agricole, paduri si terenuri forestiere, fara nicio conditie suplimentara.

Va reamintim ca pana la acest moment, terenurile agricole, padurile si terenurile forestiere puteau fi dobandite numai de cetatenii straini membri ai Uniunii europene si ai Spatiului Economic European care au calitatea de fermieri in statul de origine si fac dovada acestei calitati prin prezentarea certificatului de fermier emis de autoritatile statului lor de origine.

Citește mai mult >

June 19, 2017     Florin Dumitrescu

Cum pot dobandi cetatenii straini terenuri intravilane in Romania?

Incepand cu anul 2012, cetatenii straini din tari membre UE/SEE pot dobandi teren in Romania pentru resedinte secundare. Prin urmare, in prezent, un cetatean dintr-un stat membru UE/SEE poate dobandi imobile (casa, teren, apartament etc.) in aceleasi conditii ca si un cetatean roman, prin cumparare, schimb , donatie sau alt tip de act de transfer al proprietatii, insa destinatia imobilului trebuie sa fie aceea de resedinta secundara. Categoria de folosinta a terenului trebuie sa fie curti-constructii. Terenul poate avea constructii pe el sau poate fi fara constructii edificate.

Citește mai mult >

June 6, 2017     Florin Dumitrescu

Germania, inainte de toate

Germania, inainte de toate“Deuschland, uber alles” este un cantec patriotic german pervertit de regimul national socialist si poate face trimitere la o epoca de trista amintire. L-am folosit ca titlu al acestui articol intro nota de sarcasm si nimic mai mult. Intr-un final, formula asta “Germania inainte de toate”, transmite foarte bine atitudinea conservatoare si prudenta a investitorului german din sectorul imobiliar din Romania.

M-am tot intrebat care este motivul pentru care numarul investitiilor germane in agricultura si constructii este foarte redus in Banat, in Romania in general. Concluziile mele le veti gasi aici, explicate pompos, romaneste. Si de ce investitii germane? Poate datorita fortei economiei  pe care o vedeam scotand fum dincolo de orizont sau poate datorita zecilor de mii de etnici germani ce au plecat de aici in anii ’80 si ’90. Macar de aia!

Citește mai mult >

Revista Ta de Educatie in Imobiliare si Constructii


Autor

Florin Dumitrescu Linked In

Eu sunt Florin Dumitrescu si cred ca am o mare doza de naivitate si idealism. Idealism si naivitate. Desi pare o prezentare tinuta la Asociatia Idealistilor Anonimi, de fapt nu e decat o justificare, poate neverosimila a crearii acestei reviste. Da. Am creat aceasta revista in speranta naiva de a indrepta lucrurile (care trebuie sa recunoastem, nu merg foarte bine) in afacerile imobiliare.

Cere sfatul nostru

Autor