November 1, 2016     Florin Dumitrescu

Cum reglementeaza noul Cod Civil revocarea donatiei?

Potrivit art. 1020 din Codul Civil donatia poate fi revocata pentru ingratitudine si pentru neexecutarea fara justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.

Revocarea pentru ingratitudine si pentru neindeplinirea sarcinilor nu opereaza de drept. Promisiunea de donatie se revoca de drept daca anterior executarii sale se iveste unul dintre cazurile de revocare pentru ingratitudine prevazute la art. 1023 Cod Civil. De asemenea, promisiunea de donatie se revoca de drept si atunci cand, anterior executarii sale, situatia materiala a promitentului s-a deteriorat intr-o asemenea masura incat executarea promisiunii a devenit excesiv de oneroasa pentru acesta ori promitentul a devenit insolvabil.

Citește mai mult >

October 31, 2016     Florin Dumitrescu

Care este intinderea raspunderii donatarului, urmare a actului de donatie?

In executarea donatiei, dispunatorul raspunde numai pentru doi si culpa grava.

Donatorul nu raspunde pentru evictiune decat daca a promis expres garantia sau daca evictiunea decurge din fapta sa ori dintr-o imprejurare care afecteaza dreptul transmis, pe care a cunoscut-o si nu a comunicat-o donatarului la incheierea contractului.

In cazul donatiei cu sarcini, in limita valorii acestora, donatorul raspunde pentru evictiune ca si vanzatorul.

Donatorul nu raspunde pentru viciile ascunse ale bunului donat.Totusi, conform art. 1019 din noul Cod Civil, daca a cunoscut viciile ascunse si nu le-a adus la cunostinta donatarului la incheierea contractului, donatorul este tinut sa repare prejudiciul cauzat donatarului prin aceste vicii.

Citește mai mult >

October 30, 2016     Florin Dumitrescu

Este posibila realizarea unei promisiuni de donatie?

Conform art. 1014 din noul Cod Civil, Sub sanctiunea nulitatii absolute, promisiunea de donatie este supusa formei autentice. In caz de neexecutare din partea promitentului, promisiunea de donatie nu confera beneficiarului decat dreptul de a pretinde daune-interese echivalente cu cheltuielile pe care le-a facut si avantajele pe care le-a acordat tertilor in considerarea promisiunii.

Citește mai mult >

October 29, 2016     Florin Dumitrescu

Cum se realizeaza executarea silita imobiliara conform Codului de Procedura Civila?

Ca si in actuala reglementare, in acceptiunea noului Cod de procedura civila aprobat prin Legea nr. 134/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 485/15.07.2010, executarea silita se integreaza procesului civil, reprezentand cea de-a doua faza a acestuia, o procedura prin intermediul careia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotarare judecatoreasca ori printr-un alt act executoriu, constrange, cu concursul organelor de stat competente, pe debitorul sau care nu-si executa de buna voie obligatiile decurgand dintr-un asemenea titlu, de a le aduce la indeplinire, in mod silit.

Citește mai mult >

Revista Ta de Educatie in Imobiliare si Constructii


Autor

Florin Dumitrescu Linked In

Eu sunt Florin Dumitrescu si cred ca am o mare doza de naivitate si idealism. Idealism si naivitate. Desi pare o prezentare tinuta la Asociatia Idealistilor Anonimi, de fapt nu e decat o justificare, poate neverosimila a crearii acestei reviste. Da. Am creat aceasta revista in speranta naiva de a indrepta lucrurile (care trebuie sa recunoastem, nu merg foarte bine) in afacerile imobiliare.

Cere sfatul nostru

Autor