October 29, 2016     Florin Dumitrescu

Cum se realizeaza executarea silita imobiliara conform Codului de Procedura Civila?

Ca si in actuala reglementare, in acceptiunea noului Cod de procedura civila aprobat prin Legea nr. 134/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 485/15.07.2010, executarea silita se integreaza procesului civil, reprezentand cea de-a doua faza a acestuia, o procedura prin intermediul careia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotarare judecatoreasca ori printr-un alt act executoriu, constrange, cu concursul organelor de stat competente, pe debitorul sau care nu-si executa de buna voie obligatiile decurgand dintr-un asemenea titlu, de a le aduce la indeplinire, in mod silit.

Dreptul de a porni executarea silita apartine, asadar, creditorului, daca prin lege nu se prevede altfel (art. 654 alin. 1 din noul Cod de procedura civila) care, insa, nu poate proceda in acest sens decat cu respectarea unor exigente de ordin procedural expres reglementate de legiuitor.

Sub aspectul competentei executorului judecatoresc, art. 642 prevede ca, daca prin lege nu se dispune altfel, hotararile judecatoresti si celelalte titluri executorii se executa de catre executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel, dupa cum urmeaza: in cazul urmaririi silite a bunurilor imobile, al urmaririi silite a fructelor prinse de radacini si al executarii silite directe imobiliare, executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla imobilul. Dispozitii similare se regasesc si in art. 808 alin. 1.

Cand se urmaresc mai multe imobile, inscrise la acelasi birou sau la birouri de cadastru si publicitate imobiliara diferite, pentru o creanta garantata cu ipoteca colectiva, cererea se va indrepta la executorul judecatoresc in a carui raza teritoriala este inscrisa ipoteca principala (art. 808 alin. 3).

October 28, 2016     Florin Dumitrescu

Cum se realizeaza executarea silita imobiliara confrm noului Cod Civil?

Noul Cod civil contine anumite dispozitii comune cu privire la executarea ipotecilor in general, reglementand apoi in detaliu executarea ipotecii mobiliare. In ce priveste executarea ipotecilor imobiliare, se face trimitere la prevederile Codului de Procedura Civila.

Astfel in art.  2.429 prevede ca in cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa, creditorul poate urmari bunul ipotecat. Executarea ipotecii nu poate fi realizata decat in virtutea unui titlu executoriu si pentru o creanta certa, lichida si exigibila. Contractele de ipoteca valabil incheiate sunt, in conditiile legii, titluri executorii.

Prin art. 2.433 se instituie interdictia pactului comisoriu. Orice clauza potrivit careia, pentru a garanta executarea obligatiei debitorului sau, creditorul isi rezerva dreptul sa devina proprietarul irevocabil al bunului sau sa dispuna de acesta fara formalitatile impuse de lege se considera nescrisa.

In timp ce potrivit art. 2.478, creditorul nu poate urmari in acelasi timp vanzarea imobilelor care nu sunt ipotecate decat in cazul cand bunurile care ii sunt ipotecate nu sunt suficiente pentru plata creantei sale (beneficiul de discutiune).

October 3, 2016     Florin Dumitrescu

Care sunt conditiile in care se poate nota in cartea funciara promisiunea de vanzare-cumparare privind un imobil?

Promisiunea de a incheia un contract avand ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept in legatura cu acesta se poate nota in cartea funciara, daca promitentul este inscris in cartea funciara ca titularul dreptului care face obiectul promisiunii, iar antecontractul, sub sanctiunea respingerii cererii de notare, prevede termenul in care urmeaza a fi incheiat contractul. Notarea se poate efectua oricand in termenul stipulat in antecontract pentru executarea sa, dar nu mai tarziu de sase luni de la expirarea lui.

Promisiunea se va putea radia, daca cel indreptatit nu a cerut instantei pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract, in termen de sase luni de la trecerea termenului fixat pentru incheierea lui sau daca, intre timp, imobilul a fost definitiv adjudecat in cadrul vanzarii silite de catre un tert care nu este tinut sa raspunda de obligatiile promitentului (art. 906 alin. 2 din Codul Civil).

Radierea se va dispune din oficiu daca pana la expirarea termenului de sase luni prevazut la art. 906 alin. 2 din Codul Civil n-a fost ceruta inscrierea dreptului care a facut obiectul promisiunii, cu exceptia cazului cand cel indreptatit a cerut notarea in cartea funciara a actiunii prevazute la art. 906 alin. 2 din Codul Civil.

De asemenea, promisiunea se va radia din oficiu in toate cazurile cand, pana la incheierea contractului amintit mai sus ori pana la solutionarea definitiva a actiunii prevazute la art. 906 alin. 2 din Codul Civil, imobilul a fost definitiv adjudecat in cadrul vanzarii silite de catre un tert care nu este tinut sa raspunda de obligatiile promitentului.

 

September 12, 2016     Florin Dumitrescu

Cum reglementeaza noul Cod Civil promisiunea de a contracta?

Art. 1279 dinNoul Cod Civil (NCC) detaliaza asupra promisiunii de a contracta. Astfel, promisiunea de a contracta trebuie sa contina toate acele clauze ale contractului promis, in lipsa carora partile nu ar putea executa promisiunea. In caz de neexecutare a promisiunii, beneficiarul are dreptul la daune-interese. Daca promitentul refuza sa incheie contractul promis, instanta, la cererea partii care si-a indeplinit propriile obligatii, poate sa pronunte o hotarare care sa tina loc de contract, atunci cand natura contractului o permite, iar cerintele legii pentru validitatea acestuia sunt indeplinite.

Nu se poate solicita instantei de judecata sa pronunte o hotarare care sa tina loc de contract in cazul promisiunii de a incheia un contract real (potrivit art. 1174 alin. 4 din Codul Civil,  contractul este real atunci cand, pentru validitatea sa, este necesara remiterea bunului), daca prin lege nu se prevede altfel.

Revista Ta de Educatie in Imobiliare si Constructii


Autor

Florin Dumitrescu Linked In

Eu sunt Florin Dumitrescu si cred ca am o mare doza de naivitate si idealism. Idealism si naivitate. Desi pare o prezentare tinuta la Asociatia Idealistilor Anonimi, de fapt nu e decat o justificare, poate neverosimila a crearii acestei reviste. Da. Am creat aceasta revista in speranta naiva de a indrepta lucrurile (care trebuie sa recunoastem, nu merg foarte bine) in afacerile imobiliare.

Cere sfatul nostru

Autor