May 30, 2009     Florin Dumitrescu

Ce este leasingul imobiliar?

Contract prin care o parte, denumita Locator, se obliga sa confere celeilalte parti, denumita Utilizator, folosinta si posesia unui bun imobil in scopul exploatarii sale comerciale sau pentru consumul final, cu dreptul recunoscut Utilizatorului de a opta, pana la sfarsitul perioadei de leasing, pentru achizitionarea sau restituirea bunului, ori prelungirea contractului.

May 17, 2009     Florin Dumitrescu

Ce este contractul de arenda?

Art. 2 din Legea nr. 16/1994 mentioneaza ca arenda este contractul incheiat intre proprietar, uzufructar sau alt detinator legal de bunuri agricole, denumit arendator si arendas, cu privire la exploatarea bunurilor agricole, pe o durata determinata si la un pret stabilite intre parti.

May 10, 2009     Florin Dumitrescu

Ce este ecologia urbana?

Ecologia este o ştiinţă biologică de sinteză ce studiază conexiunile ce apar între organisme şi mediul lor de viaţă in timp ce ecologia urbana reprezintă pe scurt studiul interacţiunii dintre populatia umana locuitoare in aglomerari urbane şi mediul înconjurător natural sau creat de om. Mai multe despre ecologie puteti afla de pe Wikipedia.

May 2, 2009     Florin Dumitrescu

Ce este parteneriatul public-privat?

Conceptul de parteneriat public-privat exprimă o modalitate de cooperare între o autoritate publică şi sectorul privat, respectiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii ale oamenilor de afaceri, ori companii, pentru realizarea unui proiect care produce efecte pozitive pe piaţa forţei de muncă şi în dezvoltarea locală.

Revista Ta de Educatie in Imobiliare si Constructii


Autor

Florin Dumitrescu Linked In

Eu sunt Florin Dumitrescu si cred ca am o mare doza de naivitate si idealism. Idealism si naivitate. Desi pare o prezentare tinuta la Asociatia Idealistilor Anonimi, de fapt nu e decat o justificare, poate neverosimila a crearii acestei reviste. Da. Am creat aceasta revista in speranta naiva de a indrepta lucrurile (care trebuie sa recunoastem, nu merg foarte bine) in afacerile imobiliare.

Cere sfatul nostru

Autor