April 25, 2009     Florin Dumitrescu

Cum se calculeaza impozitul la vanzarea unui imobil?

Pentru proprietati detinute de mai putin de trei ani se plateste un procent de 3% daca valoarea tranzactiei nu depaseste 200.000 de lei. Pentru suma care trece de aceasta valoare se percepe o taxa de 6.000 lei la cei 200.000, plus 2% aplicata la diferenta de suma. In cazul proprietatilor detinute de o perioada mai mare de trei ani transele de impozitare sunt de 2% in situatia in care valoarea tranzactiei este sub 200.000 de lei iar pentru imobilele care depasesc acest prag se taxeaza 4.000 de lei la cei 200.000, plus 1% pentru diferenta.

April 20, 2009     Florin Dumitrescu

Ce este dreptul de servitute?

Potrivit art. 576 C. Civ. servitutea este o sarcina impusa asupra unui imobil pentru uzul si utilitatea unui imobil având un alt proprietar. Doctrina defineste însa servitutea ca fiind dreptul real principal derivat, perpetuu si indivizibil, constituit asupra unui imobil numit fond aservit, pentru uzul si utilitatea altui imobil, numit fond dominant, imobile care apartin la proprietari diferiti. Dupa alti autori servitutea este o sarcina ce se constituie cu privire la un imobil, pentru înlesnirea sau largirea utilitatii unui alt imobil ce apartine altui proprietar. Ex: servitutea de trecere.

April 10, 2009     Florin Dumitrescu

Ce este actiunea in granituire?

Actiunea in granituire este acea  actiune prin care reclamantul cere instantei de judecata ca in cadrul unui proces sa determine, prin semne exterioare, linia despartitoare dintre doua fonduri vecine. Hotararea judecatoreasca care se va pronunta are caracter declarativ de drepturi, deoarece judecatorul reconstituie hotarul real dintre cele doua fonduri. Poate fi introdusa de proprietar, uzufructuar si posesor.

April 4, 2009     Florin Dumitrescu

Care este principiul picatura streasinii intre doua proprietati?

Art. 615 din Codul Civil prevede ca: “Tot proprietarul este dator a-si face streasina casei sale astfel încât apele din ploi sã se scurgã pe terenul sãu, sau pe ulite, iar nu pe locul vecinului sãu. ” Conform art. 615 C.civ., orice proprietar are obligaţia să-şi facă streaşina casei sale în aşa fel încât apele rezultate din precipitaţii să se scurgă pe terenul său sau în stradă şi nu pe terenul vecinului.

Revista Ta de Educatie in Imobiliare si Constructii


Autor

Florin Dumitrescu Linked In

Eu sunt Florin Dumitrescu si cred ca am o mare doza de naivitate si idealism. Idealism si naivitate. Desi pare o prezentare tinuta la Asociatia Idealistilor Anonimi, de fapt nu e decat o justificare, poate neverosimila a crearii acestei reviste. Da. Am creat aceasta revista in speranta naiva de a indrepta lucrurile (care trebuie sa recunoastem, nu merg foarte bine) in afacerile imobiliare.

Cere sfatul nostru

Autor