March 28, 2009     Florin Dumitrescu

Ce este dreptul de abitatie?

Dreptul de abitaţie este o variantă a dreptului de uz, care constă în dreptul unei persoane de a utiliza o locuinţă pentru nevoile sale personale şi ale familiei sale. Titularul dreptului de abitaţie poate utiliza locuinţa împreună cu familia sa, chiar dacă nu era căsătorit în momentul constituirii dreptului său. Pe durata existenţei dreptului de abitaţie, titularul dreptului de proprietate (denumit “nud proprietar”) nu are dreptul de a folosi locuinţa. Titularul dreptului de abitaţie nu are dreptul de a înstrăina dreptul său. El poate totuşi închiria altei persoane partea din casă pe care nu o locuieşte.

March 22, 2009     Florin Dumitrescu

Ce este dreptul de uz?

Dreptul de uz este acel drept real principal, esenţialmente temporar, dezmembrământ al dreptului de proprietate, care conferă titularului său atributele de posesie şi folosinţă asupra unui bun aflat în proprietatea altuia, dar numai în limitele necesare satisfacerii trebuinţelor lui şi ale familiei sale.
Titularul dreptului de uz (denumit “uzuar”) nu poate ceda nici închiria dreptul său către un terţ. De aceea, se spune că dreptul de uz este un drept strict personal.

March 22, 2009     Florin Dumitrescu

Ce este dreptul de superficie?

Dreptul de superficie consta in dreptul de proprietate pe care-l are o persoana, denumita superficiar, asupra constructiilor, plantatiilor sau altor lucrari care se afla pe un teren ce apartine unei alte persoane, precum si in dreptul de folosinta al superficiarului asupra acelui teren.

March 8, 2009     Florin Dumitrescu

Care este rolul proprietatii publice?

Proprietatea publică este constituită în principal pe calea naţionalizărilor şi a unor investiţii speciale si prezinta o importanta deosebita pentru societatea contemporana.

Cuprinde unele domenii devenite în mod tradiţional de utilitate publică, cum ar fi: transportul feroviar, telecomunicaţii, poşta, reţelele de apă, gaze, reţele electrice, exploatarea şi conservarea unor resurse ale solului şi subsolului etc. Se angajează în activităţi cu riscuri mari dar necesare societăţii, pentru care întreprinzătorii privaţi nu manifestă interes, cum ar fi: cercetarea ştiinţifică şi cercetarea spaţială; Asigură populaţiei un acces mai larg la unele nevoi sociale: asistenţă sanitară, învăţământ public, activităţi culturale;

Revista Ta de Educatie in Imobiliare si Constructii


Autor

Florin Dumitrescu Linked In

Eu sunt Florin Dumitrescu si cred ca am o mare doza de naivitate si idealism. Idealism si naivitate. Desi pare o prezentare tinuta la Asociatia Idealistilor Anonimi, de fapt nu e decat o justificare, poate neverosimila a crearii acestei reviste. Da. Am creat aceasta revista in speranta naiva de a indrepta lucrurile (care trebuie sa recunoastem, nu merg foarte bine) in afacerile imobiliare.

Cere sfatul nostru

Autor