November 2, 2008     Florin Dumitrescu

De ce acte are nevoie un notar pentru a redacta si autentifica un contract de vanzare-cumparare?

Actele necesare unui notar pentru redactarea unui contract de vanzare-cumparare sunt in principiu urmatoarele: extras de carte funciara de tranzactionare, certificat fiscal privind imobilul care urmeaza a fi tranzactionat si din care reiese faptul ca impozitele locale care poarta asupra acestui imobil au fost platite, titlul de proprietate in baza caruia vanzatorul a dobandit proprietatea si cartea de identitate a vanzatorului, respectiv a cumparatorului. Daca imobilul este o cladire de patrimoniu este necesara o adeverinta din care sa reiasa manifestarea dreptului de preemtiune la cumparare al statului privind acel imobil.

October 21, 2008     Florin Dumitrescu

Ce este certificatul fiscal al unui imobil?

Certificatul fiscal este un document care atesta faptul ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, imobil pentru care impozitele sunt achitate la zi, nefiind urmarit pentru eventuale debite sau amenzi catre stat.

Actele necesare eliberarii acestui certificat fiscal sunt urmatoarele: cerere tip, act de identitate in original şi fotocopie.
Dupa caz puteti avea nevoie si de: certificat de moştenitor in original şi fotocopie, certificat de deces in original şi fotocopie, certificat de naştere in original şi fotocopie, certificat de casatorie in original si fotocopie.

Certificatul fiscal se elibereaza prin compartimentul Registratura al Directiei de Taxe si Impozite a primariei de care apartineti.

October 16, 2008     Florin Dumitrescu

Ce acte sunt necesare pentru obtinerea autorizatiei de constructie?

Actele necesare pentru obtinerea autorizatiei de constructie sunt: cerere tip pentru obtinerea autorizatiei de constructie, anexa tip la cerere completata de proiectant, extras Carte Funciara care trebuie sa nu fie mai vechi de 30 de zile sau Certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate Asupra Terenului, certificat de urbanism in copie si in termen de valabilitate si corelat cu obiectul cererii de autorizare, avizele si studiile solicitate prin certificatul de urbanism, documentatia tehnica in minim 2 exemplare formata din piese scrise si piese desenate.

October 16, 2008     Florin Dumitrescu

Ce acte sunt necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism?

Pentru obtinerea certificatului de urbanism sunt necesare urmatoarele documente: cerere tip, completata de proprietarii tabulari ai imobilului, extras Carte Funciara care trebuie sa nu fie mai vechi de 30 de zile sau Certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate Asupra Terenului.

In cazul in care constructiile existente pe amplasament nu sunt inscrise la cartea funciara se vor prezenta acte doveditoare a legalitatii constructiilor cum ar fi: autorizatie de construire si planse anexe sau alte schite vizate spre neschimbare emise de furnizorii de utilitati, memoriu tehnic justificativ si plan de situatie.

Trebuie mentionat faptul ca certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de constructie.

Revista Ta de Educatie in Imobiliare si Constructii


Autor

Florin Dumitrescu Linked In

Eu sunt Florin Dumitrescu si cred ca am o mare doza de naivitate si idealism. Idealism si naivitate. Desi pare o prezentare tinuta la Asociatia Idealistilor Anonimi, de fapt nu e decat o justificare, poate neverosimila a crearii acestei reviste. Da. Am creat aceasta revista in speranta naiva de a indrepta lucrurile (care trebuie sa recunoastem, nu merg foarte bine) in afacerile imobiliare.

Cere sfatul nostru

Autor