March 1, 2009     Florin Dumitrescu

Ce este ipoteca de gradul 2?

Gradul ipotecii, semnifica, in acest caz, prioritatea avuta la valorificarea bunului ipotecat, in cazul nefericit in care imprumutatul nu-si mai poate achita obligatiile catre banca. Dreptul furnizat de ipoteca se conserva timp de 15 ani din ziua in care s-au facut inscriptiile in cartea funciara. Dupa aceasta data efectul ipotecii inceteaza daca aceasta nu a fost prelungita. Ipoteca continua sa existe asupra intregului imobil, chiar daca a fost platita o parte din datorie si chiar daca, in caz de partaj a unui imobil ipotecat, imobilul trece in proprietatea unuia dintre soti, acesta va trebui sa suporte urmarirea pentru intreaga datorie.

February 26, 2009     Florin Dumitrescu

Ce este contractul de concesiune?

Contractul de concesiune este acea conventie prin care o parte, cedentul, – transmite altei parti, – concesionarul spre administrare rentabila , pe un termen determinat, în schimbul unei redevente, o activitate economica, un serviciu public, o subunitate productiva sau un teren proprietate de stat.
Concesionarea serviciilor publice reprezinta un mod prin care administratia armonizeaza interesul general al comunitatii locale cu interesul particular al operatorului serviciului public, persoana privata, în speta.

February 15, 2009     Florin Dumitrescu

Ce este procura?

Procura este un inscris intocmit pentru atestarea imputernicirilor conferite de reprezentat unuia sau mai multor reprezentanti, prin care se delega dreptul de a incheia acte juridice in numele si pe contul primului. Procura este un act care materializeaza manifestarea de vointa a reprezentatului si care concretizeaza continutul si limitele imputernicirilor ce se delega reprezentantului. Procura configureaza vointa semnatarului. Este destinata tertului care deduce din cuprinsul ei limitele imputernicirilor reprezentantului.

February 8, 2009     Florin Dumitrescu

Cum se realizeaza inscrierile in cartea funciara?

Cererea de inscriere in cartea funciara, formular tip, se depune la birourile teritoriale ale oficiului de carte funciara insotita de inscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui inscriere se cere; copia legalizata se va pastra in mapa biroului de cadastru si publicitate imobiliara. In cazul hotararii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila.

Revista Ta de Educatie in Imobiliare si Constructii


Autor

Florin Dumitrescu Linked In

Eu sunt Florin Dumitrescu si cred ca am o mare doza de naivitate si idealism. Idealism si naivitate. Desi pare o prezentare tinuta la Asociatia Idealistilor Anonimi, de fapt nu e decat o justificare, poate neverosimila a crearii acestei reviste. Da. Am creat aceasta revista in speranta naiva de a indrepta lucrurile (care trebuie sa recunoastem, nu merg foarte bine) in afacerile imobiliare.

Cere sfatul nostru

    Autor