November 15, 2008     Florin Dumitrescu

Cum se poate obtine un duplicat dupa contractul de vanzare-cumparare pierdut sau distrus?

In situatia pierderii sau deteriorarii unui contract de vanzare-cumparare se poate solicita un duplicat dupa acesta la notarul care a redactat si autentificat documentul si care detine propria arhiva. Este suficient o cerere care sa contina numarul si data redactarii contractului. Daca nu puteti furniza notarului aceste informatii sau a trecut o perioada de timp indelungata iar notarul este indisponibil, pensionat, etc., se poate obtine o copie dupa contractul de vanzare-cumparare depus la momentul trazactionarii imobilului la serviciul de carte funciara. In acest caz este suficient sa cunoasteti numarul de carte funciara al imobilului in cauza.

November 2, 2008     Florin Dumitrescu

De ce acte are nevoie un notar pentru a redacta si autentifica un contract de vanzare-cumparare?

Actele necesare unui notar pentru redactarea unui contract de vanzare-cumparare sunt in principiu urmatoarele: extras de carte funciara de tranzactionare, certificat fiscal privind imobilul care urmeaza a fi tranzactionat si din care reiese faptul ca impozitele locale care poarta asupra acestui imobil au fost platite, titlul de proprietate in baza caruia vanzatorul a dobandit proprietatea si cartea de identitate a vanzatorului, respectiv a cumparatorului. Daca imobilul este o cladire de patrimoniu este necesara o adeverinta din care sa reiasa manifestarea dreptului de preemtiune la cumparare al statului privind acel imobil.

October 21, 2008     Florin Dumitrescu

Ce este certificatul fiscal al unui imobil?

Certificatul fiscal este un document care atesta faptul ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, imobil pentru care impozitele sunt achitate la zi, nefiind urmarit pentru eventuale debite sau amenzi catre stat.

Actele necesare eliberarii acestui certificat fiscal sunt urmatoarele: cerere tip, act de identitate in original şi fotocopie.
Dupa caz puteti avea nevoie si de: certificat de moştenitor in original şi fotocopie, certificat de deces in original şi fotocopie, certificat de naştere in original şi fotocopie, certificat de casatorie in original si fotocopie.

Certificatul fiscal se elibereaza prin compartimentul Registratura al Directiei de Taxe si Impozite a primariei de care apartineti.

October 16, 2008     Florin Dumitrescu

Ce acte sunt necesare pentru obtinerea autorizatiei de constructie?

Actele necesare pentru obtinerea autorizatiei de constructie sunt: cerere tip pentru obtinerea autorizatiei de constructie, anexa tip la cerere completata de proiectant, extras Carte Funciara care trebuie sa nu fie mai vechi de 30 de zile sau Certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate Asupra Terenului, certificat de urbanism in copie si in termen de valabilitate si corelat cu obiectul cererii de autorizare, avizele si studiile solicitate prin certificatul de urbanism, documentatia tehnica in minim 2 exemplare formata din piese scrise si piese desenate.

Revista Ta de Educatie in Imobiliare si Constructii


Autor

Florin Dumitrescu Linked In

Eu sunt Florin Dumitrescu si cred ca am o mare doza de naivitate si idealism. Idealism si naivitate. Desi pare o prezentare tinuta la Asociatia Idealistilor Anonimi, de fapt nu e decat o justificare, poate neverosimila a crearii acestei reviste. Da. Am creat aceasta revista in speranta naiva de a indrepta lucrurile (care trebuie sa recunoastem, nu merg foarte bine) in afacerile imobiliare.

Cere sfatul nostru

    Autor