October 16, 2008     Florin Dumitrescu

Ce acte sunt necesare pentru obtinerea autorizatiei de constructie?

Actele necesare pentru obtinerea autorizatiei de constructie sunt: cerere tip pentru obtinerea autorizatiei de constructie, anexa tip la cerere completata de proiectant, extras Carte Funciara care trebuie sa nu fie mai vechi de 30 de zile sau Certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate Asupra Terenului, certificat de urbanism in copie si in termen de valabilitate si corelat cu obiectul cererii de autorizare, avizele si studiile solicitate prin certificatul de urbanism, documentatia tehnica in minim 2 exemplare formata din piese scrise si piese desenate.

October 16, 2008     Florin Dumitrescu

Ce acte sunt necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism?

Pentru obtinerea certificatului de urbanism sunt necesare urmatoarele documente: cerere tip, completata de proprietarii tabulari ai imobilului, extras Carte Funciara care trebuie sa nu fie mai vechi de 30 de zile sau Certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate Asupra Terenului.

In cazul in care constructiile existente pe amplasament nu sunt inscrise la cartea funciara se vor prezenta acte doveditoare a legalitatii constructiilor cum ar fi: autorizatie de construire si planse anexe sau alte schite vizate spre neschimbare emise de furnizorii de utilitati, memoriu tehnic justificativ si plan de situatie.

Trebuie mentionat faptul ca certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de constructie.

October 4, 2008     Florin Dumitrescu

Ce forma este indicat a imbraca contractul de vanzare-cumparare?

Contractul de vanzare-cumparare ce poarta asupra unui imobil trebuie sa imbrace forma unui contract autentic, deci trebuie incheiat in fata unui notar public.

Legile romane si practica judiciara apreciaza ca perfect valabil contractul sub semnatura privata ce poarta asupra unei constructii, in schimb vanzarea-cumparea unui teren trebuie facuta intotdeauna prin act autentic. Serviciile de carte funciara pot refuza insa intabularea dreptului de proprietate asupra unei constructii daca acesta este consemnat intr-un contract sub semnatura privata.

Tot astfel, pot aparea complicatii ulterioare perfectarii contractului sub semnatura privata cu consecinte pagubitoare pentru parti.

Este deci recomandat cu insistenta sa incheiati contractul de vanzare-cumparare asupra unui imobil, fie el teren sau constructie, in fata notarul care va realiza si operatiunile de intabulare pentru dumneavoastra.

October 4, 2008     Florin Dumitrescu

Care sunt sarcinile care se noteaza in cartea funciara?

In partea a-III-a a cartii funciare se inregistreaza sarcinile ce poarta asupra imobilului. Se poate inscrie ipoteca constituita urmare a unui credit garantat cu respectivul imobil, obligatiile de intretinere sau dreptul de uzufruct nascut in legatura cu respectivul imobil. Un contract de inchiriere sau de comodat care se intinde pe o perioada mai lunga de 3 ani se noteaza de asemenea in cartea funciara. In general sarcinile care greveaza imobilul sunt insotite de interdictia de grevare, inchiriere sau instrainare a imobilului.

Revista Ta de Educatie in Imobiliare si Constructii


Autor

Florin Dumitrescu Linked In

Eu sunt Florin Dumitrescu si cred ca am o mare doza de naivitate si idealism. Idealism si naivitate. Desi pare o prezentare tinuta la Asociatia Idealistilor Anonimi, de fapt nu e decat o justificare, poate neverosimila a crearii acestei reviste. Da. Am creat aceasta revista in speranta naiva de a indrepta lucrurile (care trebuie sa recunoastem, nu merg foarte bine) in afacerile imobiliare.

Cere sfatul nostru

Autor