March 4, 2018     Florin Dumitrescu

Wie können ausländische Bürger städtisches Land in Rumänien erwerben?

Ab 2012 können ausländische Bürger aus EU-/EWR-Mitgliedsstaaten in Rumänien Grundstücke für Zweitwohnsitze erwerben. Daher kann ein Bürger eines EU-/EWR-Mitgliedstaates derzeit Immobilien (Haus, Grundstück, Wohnung usw.) unter den gleichen Bedingungen wie ein rumänischer Staatsbürger durch Kauf, Tausch, Schenkung oder andere Art von Übertragungsurkunde erwerben. des Grundstücks, der Bestimmungsort des Gebäudes muss jedoch der Zweitwohnsitz sein. Die Landnutzungskategorie muss Bauhöfe sein. Das Land kann bebaut oder unbebaut sein.

Als Wohnsitz der natürlichen Person gilt nach den gesetzlichen Bestimmungen der Ort, an dem sie ihren Nebenwohnsitz hat. Im Gegensatz zum Wohnsitz ist der Aufenthalt fakultativ und vorübergehend. Eine natürliche Person kann im Hoheitsgebiet eines Staates nur einen Wohnsitz haben.

Die Bauten, ohne das Eigentumsrecht über das zuführende Grundstück, können bedingungslos erworben werden.

January 6, 2018     Florin Dumitrescu

Cum se administreaza un bun imobil detinut in cote parti de catre mai multi proprietari?

Din principiul potrivit caruia niciunul dintre coproprietari nu are un drept exclusiv asupra unei fractiuni materiale din bun decurgea regula unanimitatii, care impunea existenta acordului de vointa al tuturor copartasilor pentru efectuarea unui act avand ca obiect intregul bun.

Cel de al doilea principiu care guverneaza administrarea unui bun detinut in cote parti rezulta al doilea principiu, potrivit caruia fiecare coproprietar poate dispune in mod liber de cota sa din drept, in sensul ca o poate instraina sau o poate greva cu drepturi reale de garantie care nu presupun deposedarea. Altfel-spus, in legatura cu cota sa parte din drept, fiecare coproprietar are exclusivitatea. Principiul enuntat isi gaseste reglementarea in legislatia civila existenta potrivit cu care “fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-parti din dreptul de proprietate si poate dispune in mod liber de aceasta in lipsa de stipulatie contrara”.

January 3, 2018     Florin Dumitrescu

Care este procedura pentru corectarea erorilor de masurare la terenurile extravilane restituite?

Cu ocazia realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietatilor funciare, daca la nivelul unei tarlale se constata, in urma realizarii masuratorilor, un deficit de suprafata, diferenta de teren dintre suprafata inscrisa in actul de proprietate si cea existenta in teren in acea tarla poate fi alocata in alta tarla din cadrul unitatii administrativ-teritoriale, cu acordul proprietarului in cauza, exprimat prin inscris incheiat in forma autentica notariala, tinând seama de situatia de fapt si pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru.

Revista Ta de Educatie in Imobiliare si Constructii


Autor

Florin Dumitrescu Linked In

Eu sunt Florin Dumitrescu si cred ca am o mare doza de naivitate si idealism. Idealism si naivitate. Desi pare o prezentare tinuta la Asociatia Idealistilor Anonimi, de fapt nu e decat o justificare, poate neverosimila a crearii acestei reviste. Da. Am creat aceasta revista in speranta naiva de a indrepta lucrurile (care trebuie sa recunoastem, nu merg foarte bine) in afacerile imobiliare.

Cere sfatul nostru

    Autor