May 21, 2017     Florin Dumitrescu

E posibila subinchirierea apartamentului pe care l-am inchiriat?

Chiriasul poate ceda contractul de inchiriere a locuintei sau subinchiria locuinta numai cu acordul scris al locatorului, caz in care, in lipsa unei stipulatii contrare, cesionarul, respectiv sublocatarul raspunde solidar cu chiriasul pentru obligatiile asumate fata de locator prin contractul de inchiriere.

Bineinteles ca partile contractului de subinchiriere pot stabili reguli de responsabilitate particulara cu conditia ca prin aceasta sa nu exceada drepturile cedate prin contractul principal de locatiune.

April 27, 2017     Florin Dumitrescu

Cum pot evacua chiriasul care nu mi-a platit chiria?

Conform art. 1831 din noul Cod Civil, iar dispozitiile legale nu aduc un element de noutate din acest punct de vedere, evacuarea chiriasului se face in baza unei hotarari judecatoresti.

De asemenea conform legii, chiriasul este obligat la plata chiriei prevazute in contract pana la data eliberarii efective a locuintei, precum si la repararea prejudiciilor de orice natura cauzate locatorului pana la acea data.

In lipsa unei interdictii stipulate in acest sens, si alte persoane pot locui impreuna cu chiriasul, caz in care vor fi tinute solidar cu acesta, pe durata folosintei exercitate, pentru oricare dintre obligatiile izvorate din contract.

Incetarea, din orice cauza, a contractului de inchiriere, precum si hotararea judecatoreasca de evacuare a chiriasului sunt de drept opozabile si se executa impotriva tuturor persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fara titlu, impreuna cu chiriasul.

April 17, 2017     Florin Dumitrescu

How can I evict the tenant who did not pay my rent?

According to art. 1831 of the new Romanian Civil Code, the eviction of the tenant is made based on a court decision.

Also according to the law, the tenant is obliged to pay the rent provided in the contract until the date of effective release of the house, as well as to repair the damages of any nature caused to the landlord until that date.

In the absence of a prohibition stipulated in the contract, other persons may also live with the tenant. In this case, they will be held jointly and severally for any of the obligations arising from the contract.

The termination, for any reason, of the lease contract, as well as the court decision to evacuate the tenant produces effects and are executed against all persons who live, with or without title, together with the tenant.

For detailed information write to us at [email protected].

March 4, 2017     Florin Dumitrescu

Wie können ausländische juristische Personen Eigentum an Grundstücken außerhalb der Stadt erwerben?

Ab dem 01.01.2014 können ausländische Unternehmen und ausländische Bürger, die Mitglieder der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums (Island, Liechtenstein und Norwegen) sind, landwirtschaftliche Flächen, Wälder und Forstflächen ohne zusätzliche Bedingungen erwerben.

Wir erinnern Sie daran, dass landwirtschaftliche Flächen, Wälder und Forstflächen bisher nur von ausländischen Bürgern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums erworben werden konnten, die die Qualität von Landwirten im Herkunftsstaat haben und diese Qualität durch die Präsentation des Landwirts nachweisen Zertifikat, ausgestellt von den Behörden ihres Heimatstaates.

Revista Ta de Educatie in Imobiliare si Constructii


Autor

Florin Dumitrescu Linked In

Eu sunt Florin Dumitrescu si cred ca am o mare doza de naivitate si idealism. Idealism si naivitate. Desi pare o prezentare tinuta la Asociatia Idealistilor Anonimi, de fapt nu e decat o justificare, poate neverosimila a crearii acestei reviste. Da. Am creat aceasta revista in speranta naiva de a indrepta lucrurile (care trebuie sa recunoastem, nu merg foarte bine) in afacerile imobiliare.

Cere sfatul nostru

Autor