July 9, 2017     Florin Dumitrescu

Cum pot dobandi persoanele juridice straine dreptul de proprietate asupra terenurilor extravilane?

Incepand cu data de 01.01.2014  societatile comerciale straine si cetatenii straini membri ai Uniunii Europene si  ai Spatiului economic european (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) vor putea  dobandi si terenuri agricole, paduri si terenuri forestiere, fara nicio conditie suplimentara.

Va reamintim ca pana la acest moment, terenurile agricole, padurile si terenurile forestiere puteau fi dobandite numai de cetatenii straini membri ai Uniunii europene si ai Spatiului Economic European care au calitatea de fermieri in statul de origine si fac dovada acestei calitati prin prezentarea certificatului de fermier emis de autoritatile statului lor de origine.

June 19, 2017     Florin Dumitrescu

Cum pot dobandi cetatenii straini terenuri intravilane in Romania?

Incepand cu anul 2012, cetatenii straini din tari membre UE/SEE pot dobandi teren in Romania pentru resedinte secundare. Prin urmare, in prezent, un cetatean dintr-un stat membru UE/SEE poate dobandi imobile (casa, teren, apartament etc.) in aceleasi conditii ca si un cetatean roman, prin cumparare, schimb , donatie sau alt tip de act de transfer al proprietatii, insa destinatia imobilului trebuie sa fie aceea de resedinta secundara. Categoria de folosinta a terenului trebuie sa fie curti-constructii. Terenul poate avea constructii pe el sau poate fi fara constructii edificate.

Conform dispozitiilor legii prin resedinta persoanei fizice se intelege locul unde isi are locuinta secundara. Spre deosebire de domiciliu, resedinta este facultativa si temporara. O persoana fizica poate avea o singura resedinta pe teritoriul unui stat.

Constructiile, fara dreptul de proprietate asupra terenului aferent, pot fi dobandite neconditionat.

May 21, 2017     Florin Dumitrescu

E posibila subinchirierea apartamentului pe care l-am inchiriat?

Chiriasul poate ceda contractul de inchiriere a locuintei sau subinchiria locuinta numai cu acordul scris al locatorului, caz in care, in lipsa unei stipulatii contrare, cesionarul, respectiv sublocatarul raspunde solidar cu chiriasul pentru obligatiile asumate fata de locator prin contractul de inchiriere.

Bineinteles ca partile contractului de subinchiriere pot stabili reguli de responsabilitate particulara cu conditia ca prin aceasta sa nu exceada drepturile cedate prin contractul principal de locatiune.

April 27, 2017     Florin Dumitrescu

Cum pot evacua chiriasul care nu mi-a platit chiria?

Conform art. 1831 din noul Cod Civil, iar dispozitiile legale nu aduc un element de noutate din acest punct de vedere, evacuarea chiriasului se face in baza unei hotarari judecatoresti.

De asemenea conform legii, chiriasul este obligat la plata chiriei prevazute in contract pana la data eliberarii efective a locuintei, precum si la repararea prejudiciilor de orice natura cauzate locatorului pana la acea data.

In lipsa unei interdictii stipulate in acest sens, si alte persoane pot locui impreuna cu chiriasul, caz in care vor fi tinute solidar cu acesta, pe durata folosintei exercitate, pentru oricare dintre obligatiile izvorate din contract.

Incetarea, din orice cauza, a contractului de inchiriere, precum si hotararea judecatoreasca de evacuare a chiriasului sunt de drept opozabile si se executa impotriva tuturor persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fara titlu, impreuna cu chiriasul.

Revista Ta de Educatie in Imobiliare si Constructii


Autor

Florin Dumitrescu Linked In

Eu sunt Florin Dumitrescu si cred ca am o mare doza de naivitate si idealism. Idealism si naivitate. Desi pare o prezentare tinuta la Asociatia Idealistilor Anonimi, de fapt nu e decat o justificare, poate neverosimila a crearii acestei reviste. Da. Am creat aceasta revista in speranta naiva de a indrepta lucrurile (care trebuie sa recunoastem, nu merg foarte bine) in afacerile imobiliare.

Cere sfatul nostru

Autor