November 13, 2016     Florin Dumitrescu

Care sunt taxele care se platesc la vanzarea-cumpararea unui imobil?

O data cu semnarea documentelor de vanzare-cumparare privind un imobil, la biroul notarial unde se perfecteaza operatiunea se vor plati si taxele aferente tranzactiei. Aceste taxe sunt de mai multe feluri si reprezinta in primul rand onorariul notarial (care este contravalorea serviciilor pe care vi le presteaza notarul prin redactarea si autentificarea actelor) , taxa de intabulare OCPI (care reprezinta o taxa instituita de lege pentru inscrierea in cartea funciara a imobilului a drepturilor nou constituite) si impozitul la veniturile obtinute din vanzarea imobilelor (impozit pe tranzactie, instituit prin Codul Fiscal).

Onorariul notarial si taxa de intabulare OCPI sunt datorate de catre cumparator iar impozitul este in sarcina vanzatorului imobilului.

November 1, 2016     Florin Dumitrescu

Cum reglementeaza noul Cod Civil revocarea donatiei?

Potrivit art. 1020 din Codul Civil donatia poate fi revocata pentru ingratitudine si pentru neexecutarea fara justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.

Revocarea pentru ingratitudine si pentru neindeplinirea sarcinilor nu opereaza de drept. Promisiunea de donatie se revoca de drept daca anterior executarii sale se iveste unul dintre cazurile de revocare pentru ingratitudine prevazute la art. 1023 Cod Civil. De asemenea, promisiunea de donatie se revoca de drept si atunci cand, anterior executarii sale, situatia materiala a promitentului s-a deteriorat intr-o asemenea masura incat executarea promisiunii a devenit excesiv de oneroasa pentru acesta ori promitentul a devenit insolvabil.

Potrivit art.1023 Donatia se revoca pentru ingratitudine in urmatoarele cazuri:

  1. a) daca donatarul a atentat la viata donatorului, a unei persoane apropiate lui sau, stiind ca altii intentioneaza sa atenteze, nu l-a instiintat;
  2. b) daca donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave fata de donator;
  3. c) daca donatarul refuza in mod nejustificat sa asigure alimente donatorului ajuns in nevoie, in limita valorii actuale a bunului donat, tinandu-se insa seama de starea in care se afla bunul la momentul donatiei.

October 31, 2016     Florin Dumitrescu

Care este intinderea raspunderii donatarului, urmare a actului de donatie?

In executarea donatiei, dispunatorul raspunde numai pentru doi si culpa grava.

Donatorul nu raspunde pentru evictiune decat daca a promis expres garantia sau daca evictiunea decurge din fapta sa ori dintr-o imprejurare care afecteaza dreptul transmis, pe care a cunoscut-o si nu a comunicat-o donatarului la incheierea contractului.

In cazul donatiei cu sarcini, in limita valorii acestora, donatorul raspunde pentru evictiune ca si vanzatorul.

Donatorul nu raspunde pentru viciile ascunse ale bunului donat.Totusi, conform art. 1019 din noul Cod Civil, daca a cunoscut viciile ascunse si nu le-a adus la cunostinta donatarului la incheierea contractului, donatorul este tinut sa repare prejudiciul cauzat donatarului prin aceste vicii.

In cazul donatiei cu sarcini, in limita valorii acestora, donatorul raspunde pentru viciile ascunse ca si vanzatorul.

October 30, 2016     Florin Dumitrescu

Este posibila realizarea unei promisiuni de donatie?

Conform art. 1014 din noul Cod Civil, Sub sanctiunea nulitatii absolute, promisiunea de donatie este supusa formei autentice. In caz de neexecutare din partea promitentului, promisiunea de donatie nu confera beneficiarului decat dreptul de a pretinde daune-interese echivalente cu cheltuielile pe care le-a facut si avantajele pe care le-a acordat tertilor in considerarea promisiunii.

Revista Ta de Educatie in Imobiliare si Constructii


Autor

Florin Dumitrescu Linked In

Eu sunt Florin Dumitrescu si cred ca am o mare doza de naivitate si idealism. Idealism si naivitate. Desi pare o prezentare tinuta la Asociatia Idealistilor Anonimi, de fapt nu e decat o justificare, poate neverosimila a crearii acestei reviste. Da. Am creat aceasta revista in speranta naiva de a indrepta lucrurile (care trebuie sa recunoastem, nu merg foarte bine) in afacerile imobiliare.

Cere sfatul nostru

Autor